Društvo

V soboto 1.8.2015 smo članice Društva Klasje, Cerknica, skupaj z domačini vasi Žerovnica, predstavile žetev po starem. Tudi letos nam je zasejal pšenico Majerjev Branko na njivi »Medpotnik«, to je na polju med Žerovnico in Lipsenjem. Zbralo se nas je veliko žanjic,...