6. srečanje nosilk žive kulturne dediščine Ptuj 2017
____

V soboto 20.5. smo se nekatere članice Klasja udeležilo 6. Srečanja predstavnikov žive kulturne dediščine na Ptuju. Srečanje organizira pokrajinski muzej Ptuj v sklopu razstave Dobrote Slovenskih kmetij 2017. Te prireditve smo se udeležile predstavnice skupin za peko poprtnikov iz Cerknice, Loškega potoka, Sodražice, Vel. Lašče in Dobrepolje in Svibno Radeče. V stolpu Miheličeve galerije smo postavile razstavo poprtnikov in za tem poslušale predavanje nekaj strokovnjakov na področju kulturne dediščine. Sledila je še predstavitev skupin. Po končanem uradnem delu in dobrem kosilu smo si še ogledale razstavo Dobrote Slovenskih kmetij in se v poznih popoldanskih urah odpeljale proti domu.

Tokrat smo članice Klasja spet dodale en kamenček v mozaik ohranjanja naše tradicije in kulturne dediščine Cerkniškega podeželja.

Avtor: Ana Ivančič
Foto: Ana Ivančič