DAN ŽETVE NA NOTRANJSKEM, 2015
____

 

ŽIROVNICA, DAN ŽETVE NA NOTRANJSKEM
________

V soboto 1.8.2015 smo članice Društva Klasje, Cerknica, skupaj z domačini vasi Žerovnica, predstavile žetev po starem. Tudi letos nam je zasejal pšenico Majerjev Branko na njivi »Medpotnik«, to je na polju med Žerovnico in Lipsenjem. Zbralo se nas je veliko žanjic, kar nekaj jih je bilo mlajših, ki so to delo prvič videle, pa so z veseljem prijele za srp in se učile  žeti. Moški so za nami vezali snope,  jih naložili na voz in odpeljali na primeren prostor.

Na lepi ravnini so zložili Žerovniško kopico, kar je bil tudi naš namen. Takale kopica je bila značilna samo za Žerovnico, le najstarejši vaščani to delo še obvladajo. Ko je bila kopica nared, smo si privoščili malico, kot se za tako delo spodobi. Prihodnje leto pa to delo spet ponovimo.

Ana Ivančič, Foto: Anja Šumrada