V soboto 1.8.2015 smo članice Društva Klasje, Cerknica, skupaj z domačini vasi Žerovnica, predstavile žetev po starem. Tudi letos nam je zasejal pšenico Majerjev Branko na njivi »Medpotnik«, to je na polju med Žerovnico in Lipsenjem. Zbralo se nas je veliko žanjic, saj je bila tudi njiva velika. Kar nekaj jih je bilo mlajših, ki so to delo prvič videle, pa so z veseljem prijele za srp in se naučile tega žeti. Moški so za nami vezali snope, jih naložili na voz in odpeljali na primeren prostor.
Na lepi ravnini so začeli zlagati Žerovniško kopico, kar je bil tudi naš namen. Takale kopica je bila značilna samo za Žerovnico, nikjer drugje se tega ni delalo. Ta vas ima veliko lepega polja, ki je bilo včasih vse preorano in zasejano in je preprosto zmanjkalo prostora v kozolcih. Zato so začeli sušit žito tudi na tak način. Le najstarejši vaščani to delo še obvladajo.
Zložili so snope v krogu eden poleg drugega, nato drugo vrsto, vsak snop leži nekje do polovice prvega snopa, da ga rahlo poveže in tako naprej , dokler je kaj na vozu. Na vrhu povežejo zadnje snope s srobotom, da so tako varni pred burjo. Letošnja kopica je nekoliko manjša, sicer pa se tako naloži lahko velik voz žita.